POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników Sklepu znajdującego się pod adresem www.whitejasmine.pl.

1. Dane osobowe

Sklep internetowy White Jasmine, działający pod adresem www.whitejasmine.pl, prowadzony jest przez „White Jasmine Marta Jackiewicz” z siedzibą w Warszawie, 02-778, ul. Płaskowickiej F. 44/136, numer Regon ….. Firma jako Administrator danych osobowych Sklepu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych i zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

2. Kwestie techniczne

Dane osobowe użytkowników są zbierane w celu umożliwienia przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, a także w celu promocji oferowanych w nim produktów. Dane kupujących, którzy zdecydowali się na założenie profilu w Sklepie są przetwarzane za ich zgodą, w celu uproszczenia procesu składania zamówień. Dane osobowe, które użytkownik podaje podczas kontaktu email będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Dane zbierane automatycznie przez system informatyczny Administratora będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych. Administrator przekaże Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej dane użytkownika w celu umożliwienia odbioru oraz dostawy produktu. Operator serwisu przekaże Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej następujące dane: imię i nazwisko nadawcy/odbiorcy lub nazwę firmy, adres korespondencyjny/przesyłki, numer telefonu wskazany przez nadawcę/odbiorcę. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych, dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw firmy White Jasmine, próby włamania lub innego działania na jego szkodę.

3. Informacja handlowa

Adres email wpisany w formularzu zamówienia produktu będzie wykorzystany w celu wysyłki mailingu z ofertami promocyjnymi Sklepu, pod warunkiem że użytkownik wyraził zgodę na jego otrzymywanie. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Każdy użytkownik Sklepu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Sklepu. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)

4. Likwidacja konta

Likwidacja Konta Użytkowania, zwanego Profilem Użytkownika przez Użytkownika jest dobrowolna i może nastąpić w każdym czasie, za pomocą wiadomości email na adres podany w dziale Kontakt. Każdy użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając informację za pomocą wiadomości email na adres podany w dziale Kontakt.

5. Zawartość zewnętrznych stron www

O ile w Sklepie znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach. Administrator pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.

6. Kontakt z nami

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Prywatności oraz korzystania ze Sklepu prosimy kierować poprzez wiadomość email na adres podany w dziale Kontakt.

7. Zabezpieczenie danych

Do danych osobowych przetwarzanych w systemie operatora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie operatora. Operator serwisu zarejestrował zidentyfikowane zbiory danych osobowych w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem księgi …, nr zgłoszenia …/2015.

No Comments

Leave a Reply